ĐẢO KHỈ-HÒN LAO

GIÁ VÉ THAM QUAN ĐẢO KHỈ NHA TRANG

Người lớn (>=1m30). 144.000/vé. 
Trẻ em (1m - 1m29).  72.000/vé. 
Trẻ em (dưới 1m). Miễn Phí. 

Những dịch vụ tại đảo

Khỉ Đua Xe F16:  90.000/3 vòng

Khỉ Bơi Đua:  30.000/Vé

Nhà Nghỉ:  300.000/Đêm

Củi Lửa Trại:  700.000/Show

Lặn Biển Bình Hơi:  400.000/20 phút

Đua Chó:  30.000/Vé

Lều Dã Ngoại 4 Khách:  100.000/Khách

Âm Thanh Bãi Biển:  1.500.000 /Show

Đạn Súng Sơn:  2.000/viên | 3.000/ball

Thao Trường Súng Sơn:  50.000/khách

Xe Điện:  200.000/ 5 vòng

Âm Thanh Sân Khấu:  3.000.000Show.